Derularea Programelor naționale de sănătate

Marți, 28 august 2018, începând cu ora 11.00, în sala mare de ședințe din sediul Palatului Administrativ, s-a desfășurat şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural organizat la nivelul judeţului Teleorman, al doilea punct al ordinei de zi fiind „Informare privind modul de derulare prin Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a Programelor Naționale de Sănătate”. Aceasta a fost prezentată de Mihai Puiu Nițulescu, Președintele-Director general al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.

Programele naționale de sănătate sunt un ansamblu organizat de activități și servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei și, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut.

Activitățile profilactice și tratamentul specific acestor boli sunt finanțate din Bugetul statului și din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea Bugetului de Stat.

Programele naționale de sănătate sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Sănătății, iar obiectivele lor sunt stabilite de această instituție împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Camera Federativă a Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor profesionale știintifice medicale, ai clinicilor universitare, unităților de cercetare, organizațiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor și institutiilor centrale cu rețea sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai populației.

Ministerul Sănătății organizează împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la nivel național pentru achiziționarea medicamentelor și materialelor sanitare specifice pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitație electronică.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate este autorizată să încheie și să deruleze contracte de achiziții publice pentru medicamentele și materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia.La nivel național se derulează 4 programe de sănătate: Program comunitar de sănătate publică; Program de prevenire și control al bolilor netransmisibile; Program de sănătate a copilului și familiei; Program de administrație sanitară și politici de sănătate.

Programele 3 si 4 au finanțare exclusiv de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii.

Programele 1 si 2 sunt structurate în subprograme. Pentru unele subprograme există finanțare atât de la bugetul de stat, cât și din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Beneficiarii subprogramelor naționale de sănătate sunt: persoanele asigurate care prezintă afecțiuni incluse în programele naționale; persoanele care nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse și prezintă afecțiuni incluse în programele naționale.

Pentru persoanele asigurate cel mai important este să efectueze controlul periodic anual, în scopul depistării precoce a bolilor cronice. În cazul suspectării existenței unei afectiuni cronice, medicul de familie va îndruma asiguratul către un medic specialist. Acesta va confirma sau va infirma suspiciunea și va stabili dacă pacientul îndeplinește criteriile de includere în subprogram și momentul includerii acestuia în subprogram, cu încadrarea în bugetul aprobat. Pentru unele programe există și lista de așteptare.

Persoanele neasigurate pot beneficia de asemenea gratuit de programele naționale de sănătate din momentul diagnosticării unei boli cuprinse în aceste programe.

Neasigurații care suspecteaza că au o asemenea boală trebuie să se prezinte la un medic specialist, care va confirma sau infirma suspiciunea.

Cornelia RĂDULESCU