Depopularea Teleormanului a atins deja cote îngrijorătoare!

După încheierea celei de-a doua conflagraţii mondiale, populaţia Teleormanului a început să crească de la an la an, în marea majoritate a familiilor născându-se de la doi până la 5-6 copii. În 1948, populaţia judeţului era de 487.394 persoane, urmare a sporului natural pozitiv aceasta ajungând la 516.222 locuitori în anul 1966 şi la 518.943 persoane în anul 1977. Migraţia forţei de muncă spre unele din zonele dezvoltate ale ţării, dar şi reducerea numărului de naşteri în judeţ, datorită scăderii nivelului de trai, dar şi a emancipării sociale, au determinat un regres rapid, din punct de vedere numeric, al populaţiei judeţului, în anul 1992 Teleormanul ajungând la doar 483.840 locuitori. Numărul populaţiei a continuat să scadă în continuare, astfel încât, conform datelor statistice oficiale, în anul 2002 Teleormanul mai avea decât 436.025 locuitori, iar zece ani mai târziu, respectiv în anul 2012, numai 360.178 de persoane. Astfel, din anul 1977 până în anul 2012 populaţia Teleormanului a scăzut cu 158.765 persoane, adică de la 518.943 persoane la 360.178 persoane, reducerea, exprimată procentual, fiind de peste 30 la sută.
Din nefericire, numărul populaţiei judeţului nostru scade în continuare, în anii 2012 şi 2013, dar şi în luna ianuarie a acestui an sporul natural al populaţiei atingând cote îngrijorătoare. În anul 2013, în Teleorman s-au născut 2.654 copii, dar s-au înregistrat şi 6.364 decese, sporul natural (diferenţa dintre numărul de copii născuţi vii şi numărul persoanelor decedate) fiind de minus 3.712 persoane. În timp ce în luna decembrie 2012 s-au născut 258 de copii şi au decedat 558 persoane (spor natural – 300), în luna decembrie 2013 sporul natural al populaţiei teleormănene a ajuns la minus 472, fiind înregistraţi 198 de copii născuţi vii şi 670 de decese. Dacă se va merge în acest ritm de scădere a populaţiei, în următorii zece ani populaţia Teleormanului va scădea cu cel puţin 35.000 de persoane, echivalentul populaţiei a 14 comune de mărime medie din judeţ, sau al populaţiei actuale a oraşelor Turnu Măgurele şi Videle.
Anul trecut, conform datelor oficiale ale Institutului Naţional de Statistică, în Teleorman s-au înregistrat 1.270 de căsătorii, în acelaşi an pronunţându-se şi 474 de divorţuri. Desigur că situaţia privind descreşterea numărului populaţiei nu este specifică doar Teleormanului, şi alte judeţe îndeosebi din zonele mai puţin dezvoltate ale ţării confruntându-se cu o astfel de problemă demografică. Ce-i de făcut?, rămâne o întrebare căreia trebuie să i se găsească cât mai degrabă răspuns.

George ZAVERA

About The Author