Deficienţe şi nereguli constatate la spitale şi medicii de familie

Lunar, în baza ordinelor de serviciu, reprezentanţii Compartimentului de Control din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman efectuează controale tematice, atât la unităţile spitaliceşti, cât şi la medicii de familie.
Potrivit acestor ordine de serviciu, în luna noiembrie au fost efectuate 15 controale tematice, din care 12 la medicii de familie şi numai trei controale la unităţile spitaliceşti.
În urma acestor controale, au fost descoperite o serie întreagă de nereguli, constând în sume de bani care sunt decontate necuvenit, atât la medicii de familie, cât şi la spritale.
Este vorba de aproximativ 6.000 de lei, din care cea mai mare sumă de peste 5.500 lei, este în cazul medicilor de familie şi numai 400 de lei, la spitale.
Astfel, la furnizorii de servicii de medicină primară s-a verificat în special modul de respectare a condiţiilor şi criteriilor care au stat la baza încheierii contractului. Nu s-a trecut cu vederea nici modul în care s-au respectat clauzele contractuale şi nici concordanţa între serviciile medicale contractate şi cele raportate.
În cadrul unităţilor spitaliceşti supuse acestor controale, s-a verificat modul de respectare a clauzelor contreactuale, ca şi în primul caz, numai că, aici s-a mai verificat şi modul de respectare de catre furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluarii şi a criteriilor care au stat la stabilirea valorii de contract. Punându-se accent şi pe concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul spitalului respectiv.
În cazul medicilor de familie, s-au eliberat reţete pentru pensionari cu venituri sub 700 lei pentru care nu s-au solicitat declaraţii pe propria răspundere conform legii de la asiguraţi din care să rezulte că au veniturile lunare realizate sunt sub 700 lei, astfel decontându-se necuvenit compensarea de 40% suportată de la Ministerul Sănătăţii.
De asemenea s-au mai acordat servicii şi prescreipţii medicale unor pacienţi în perioade în care aceştia figurau internaţi în spital. Tot medicii de familie au raportat şi servicii medicale de deplasări la domiciliu, în schimb acestea nu au fost consemnate în registrul de domicilii.
Iar în cazul unităţilor spitaliceşti, în urma controalelor s-a constatat emiterea nelegală a unor prescripţii medicale în regim compensat/gratuit, pentru asiguraţi, pe timpul internării acestora.
De remarcat faptul că, până în prezant, neregulile constatate au fost remediate, iar suma de bani a fost recuperată în procent de sută la sută.

Mirel MANAFU