Deficienţe constatate şi remediate de CAS Teleorman

Conform raportului privind activitatea de control desfăşurată de personalul Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman, în baza ordinelor de serviciu, emise în acest sens, lunar se efectuează controale atât la furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, cât şi la medicii de medicină primară.
În ceea ce priveşte furnizorii de servicii medicale spitaliceşti, aflaţi în relaţie contractuală cu C.A.S. Teleorman, în luna octombrie 2013 s-au efectuat patru controale tematice unde s-a verificat respectarea de către furnizor a condiţiilor existente la momentul evaluarii şi a criteriilor care au stat la stabilirea valorii de contract, pe de o parte şi felul în care au fost respectate clauzele contractuale, pe de altă parte.
Deasemenea s-a mai verificat şi concordanţa între serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate de către C.A.S şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul spitalului.
Astfel că, suma totală constatată ca fiind decontată necuvenit la furnizorii de servicii controlaţi în perioada menţionată a fost de 26.831.71 lei.
În legătură cu deficienţele constatate, acestea reprezintă raportări nejustificate pentru decontarea unor internări continue, concomitent cu internărle de zi, ceea ce reprezintă o ilegalitate, ca şi situaţia în care se emit prescripţii medicale în regim compensat şi/sau gratuit pentru unii pacienţi care nu au fost văzuţi de medic.
Astfel de nereguli şi ilegalităţi sunt sesizate lună de lună, în urma controalelor efectuate de personalul compartimentului de control al CAS Teleorman, ulterior ele fiind rezolvate. Astfel că, în cursul luni octombrie şi prima jumătate a şlunii noiembrie a fost recuperată întreaga sumă de 26.831.71 lei.
Însă, ca şi în multe alte situaţii, şi în cazul depistării acestor deficienţe, ar trebui să se trateze cauza, şi nu efectul.

M.M.