De ”Ziua Porţilor Deschise“ – A.J.O.F.M Teleorman, vizitată de elevii din an terminal

În contextul aniversării a 15 ani de funcţionare a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ieri a fost organizat evenimentul denumit “Ziua porţilor deschise”.
Cu acest prilej, la sediul celor 3 agenţii locale şi cele 2 puncte de lucru, din judeţul Teleorman, au fost amenajate spaţii pentru informare şi consiliere profesională, unde au fost puse la dispoziţia vizitatorilor materiale informative constând în (pliante, broşuri, afişe).
Aici, vizitatorii au fost informaţi de către funcţionarii publici ai A.J.O.F.M Teleorman, cu privire la măsurile active de ocupare, despre posibilitatea ocupării unui loc de muncă în Spaţiul Economic European, precum şi despre istoricul înfiinţării Serviciului Public de Ocupare.
Ieri, la sediul agenţiei din Alexandria au fost prezenţi şi elevii ai Liceului “Nicolae Bălcescu” şi ai Grupului Şcolar Tehnic, din Alexandria, aflaţi în anii terminali.
Aceştia au vizitat instituţia, au cunoscut şi discutat îndeaproape, cu funcţionarii publici despre aspectele practice ale activităţilor, demers care contribuie în dezvoltarea personală şi sporirea calităţii vieţii acestora, precum şi la creşterea eficienţei şi vizibilităţii serviciilor de ocupare.
Astfel că, toţi cetăţenii care ieri s-au aflat la sediul agenţiei, au avut ocazia de a cunoaşte îndeaproape modul de organizare şi funcţionarea a Serviciului Public de Ocupare, aceştia având şansa de a discuta cu funcţionarii publici aspecte generale privind activitatea Compartimentelor de specialitate.
Evenimentul nu a fost organizat întâmplător, scopul principal fiind acela de stabilire a unei colaborări mai bune cu cetăţenii, printr-o abordare proactivă şi o atitudine deschisă, precum şi consolidarea încrederii acestora în Serviciul Public de Ocupare, pe care să-l considere un partener ce poate fi alături de ei în viitor.

M.M.