De la OCPI Teleorman * Primăriile pot încheia contracte de finanțare pentru realizarea cadastrului

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Teleorman informează că a primit de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) bugetul pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral. Prin urmare, primăriile pot încheia, în această lună, contracte de finanțare cu Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Teleorman pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică. De precizat faptul că programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 are ca obiectiv principal înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor : terenuri, clădiri și apartamente din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. PNCCF este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI în sumă de 4.050.885 mii lei, aproximativ 900 milioane euro, și din fonduri externe nerambursabile obținute prin Programul Operațional Regional 2014-2020, în cuantum de 1.408.010 mii lei, aproximativ 312 milioane euro.

În cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară lucrările de înregistrare sistematică pot fi finanțate și din bugetele locale ale UAT-urilor.

În cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023, unitățile administrativ-teritoriale (UAT) primesc în acest an, pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, suma de 150.000 de lei/UAT, față de 135.000 de lei/UAT, în 2016. Totodată, potrivit modificărilor aduse Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, începând cu anul 2017 bugetele sunt multianuale, ceea ce înseamnă că primăriile nu pierd fondurile alocate dacă nu finalizează lucrările până la sfârșitul anului.

În această perioadă, OCPI Teleorman organizează întâlniri cu primarii, cu persoanele autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică și cu notarii publici. La fel ca în 2016, prioritate au lucrările de înregistrare sistematică a terenurilor din extravilan și a terenurilor care fac obiectul proiectelor de infrastructură de interes național – autostrăzi, rețele electrice, rețele de transport gaz.

Pentru a veni în sprijinul primăriilor care doresc să acceseze aceste fonduri, ANCPI a actualizat Ghidul primarului privind desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale. Ghidul este disponibil pe pagina web a ANCPI: .

Finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sectoare cadastrale din extravilan, și prin excepție, din intravilan, se realizează în baza unui contract de finanțare încheiat de OCPI cu fiecare UAT solicitant.

Contractele de finanțare între OCPI Teleorman și UAT-uri vor fi încheiate la sfârșitul lunii mai 2017.

După semnarea contractelor de finanțare, UAT-urile vor încheia contracte de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică.

Procedura de achiziție a serviciilor de înregistrare sistematică va fi derulată de UAT-uri, iar transferul fondurilor către primării va fi efectuat după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.

Până la această dată, în Teleorman au fost finalizate integral lucrările de cadastru în 4 UAT-uri – Mârzănești, Saelele, Orbeasca și Frăsinet. Au fost finalizate lucrări la nivel de sector cadastral în 25 UAT-uri : Salcia, Purani, Troianul, Mavrodin, Balaci, Bogdana, Bragadiru, Ciolănești, Măldăeni, Plopii-Slăvitești, Rădoiești, Roșiorii de Vede, Scrioaștea, Smârdioasa, Suhaia, Vedea, Viișoara, Mereni, Moșteni, Sârbeni, Siliștea, Ștorobăneasa, Talpa, Tătăraștii de Jos, Videle.

Lucrări în derulare la nivel de UAT: 3 UAT-uri : Ștejaru, Lița și Ciuperceni, iar

lucrări în derulare la nivel de sector cadastral în 15 UAT-uri : Beuca, Călmățuiu, Crângeni, Didești, Dobrotești, Dracea, Drăcșenei, Izvoarele, Lunca, Răsmirești, Săceni, Seaca, Siliștea-Gumești, Țigănești, Zâmbreasca.

George ZAVERA