De la AFIR * Fonduri nerambursabile pentru investitorii care vor să achiziţioneze abatoare mobile

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) reaminteşte fermierilor şi celorlalţi potenţiali investitori că data 31 ianuarie 2019 este ultima zi în care pot depune cereri de finanţare nerambursabilă pentru înfiinţarea sau modernizarea unităţilor de procesare a cărnii, inclusiv pentru achiziţia de abatoare mobile.

Fondurile nerambursabile pot fi solicitate online de către microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (PFA, I.I., I.F., SRL), precum şi de către cooperativele agricole şi grupurile de producători. Cofinanţarea acordată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 este de 50% din valoarea totală eligibilă a investiţiei în cazul în care proiectul este implementat de IMM-uri sau de 40% pentru alte întreprinderi şi creşte la 70% pentru investiţiile colective iniţiate de cooperative agricole sau grupuri de producători.

Solicitanţii eligibili anterior menţionaţi care realizează un lanţ alimentar integrat vor primi fonduri nerambursabile pentru achiziţionarea abatorului mobil şi pentru procurarea mijlocului de transport specializat (remorcă sau semiremorcă specializată) pentru colectarea materiei prime sau comercializarea produselor agroalimentare.

Fondurile disponibile prin submăsura 4.2 din PNDR însumează 207 milioane de euro, din care 82 milioane de euro pentru unităţi noi de procesare şi 125 de milioane de euro pentru modernizarea unităţilor de procesare existente.

Termenul limită pentru solicitarea acestor fonduri este 31 ianuarie 2019, ora 16:00, în limita fondurilor disponibile (sesiunea se poate închide înainte de data limită în cazul în care valoarea fondurilor solicitate atinge plafonul de 200% din valoarea alocării din această sesiune).

Pentru ca abatorul mobil să devină operaţional este nevoie de asigurarea serviciilor de apă curentă, energie electrică, canalizare sau fosă septică. Abatoarele mobile trebuie să fie autorizate de către autorităţile sanitare, sanitar-veterinare şi a celor de mediu. Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru fiecare centru de sacrificare (container), iar la mutarea abatorului mobil într-un nou amplasament este necesară reautorizarea. Rulota cu rol de măcelărie se autorizează separat.

Abatoarele mobile pot fi achiziţionate prin procedură de selecţie de oferte, conform Manualului de Procedură Achiziţii – beneficiari privaţi PNDR 2014-2020 postat pe www.afir.info sau prin achiziţie directă utilizând Baza de date cu preţuri de referinţă pentru maşini, echipamente şi utilaje.

George ZAVERA