De la 1 ianuarie 2014, ajutoarele de minimis acordate fermierilor vor putea ajunge la 15.000 euro/beneficiar

Comisia Europeană (CE) a adoptat un nou regulament, care vizează ridicarea plafonului şi precizarea definiţiei ajutoarelor de valoare mică (ajutoare de minimis) care ar putea să nu fie considerate drept ajutoare de stat.
“Acest nou regulament va permite statelor membre să dispună de o marjă de manevră mai mare pentru a acorda ajutoare fără a denatura concurenţa, mai ales în situaţii de urgenţă, iar Comisiei îi va permite să simplifice modul de tratare a ajutoarelor naţionale în sectorul agricol”, a declarat comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş.
Potrivit Regulamentului CE nr. 1535/2007, până în prezent ajutoarele care nu depăşeau 7.500 euro/beneficiar pe o perioadă de trei exerciţii fiscale sau un plafon de 0,75% din valoarea producţiei agricole stabilite pentru fiecare stat membru, erau considerate ajutoare care nu denaturează sau nu ameninţă să denatureze concurenţa.
Potrivit Comisiei Europene, noul regulament, aplicabil de la 1 ianuarie 2014, aduce suma per beneficiar la 15.000 EUR pe parcursul a trei exerciţii fiscale, iar plafonul pentru fiecare stat membru la 1% din valoarea producţiei agricole. În plus, regulamentul conţine o definiţie mai completă a tipurilor de ajutoare care pot intra în domeniul de aplicare al acestuia.

George ZAVERA