Dacă participă la activitatea economică, soţii şi soţiile persoanelor fizice autorizate se pot asigura pentru pensii, şomaj şi sănătate

Este inevitabil ca soţia sau soţul, după caz, care desfăşoară activităţi economice ca persoane fizice autorizate, în întreprinderi individuale sau familiale, să apeleze la ajutorul celui de alături cu care împarte şi binele, şi răul, chiar dacă acesta nu este salarizat şi nici nu e înscris în registrul comerţului.
Până de curând, aceste ajutoare de nădejde nu puteau beneficia nici de pensii, nici de asistenţă medicală şi nici de ajutor de şomaj. Apariţia Legii nr. 4/2014, care vine să completeze Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, le dă posibilitatea soţilor şi soţiilor titularilor care participă în mod obişnuit la activităţile desfăşurate să se asigure în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi în sistemul asigurărilor de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.
În anul 2014, nivelul minim lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11.490 lei.

M.M.