Dacă nu luăm în calcul nivelul, balanţa comercială externă a Teleormanului ne plasează printre fruntaşi

În ceea ce priveşte activitatea de export-import, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, Teleormanul se află printre ultimele judeţe din ţară, urmare a nivelului scăzut de industrializare. Dacă înainte de 1989 Teleormanul conta în balanţa comercială a României, din acest judeţ pornind anual la export, inclusiv în ţările occidentale, mari cantităţi de legume şi fructe, cereale, produse din carne şi lapte, îngrăşăminte chimice, rulmenţi, maşini şi echipamente electrice, textile şi confecţii, astăzi producţia din Teleorman destinată exportului este nesemnificativă. În ultimii doi ani, cu excepţia unor luni, valoarea produselor exportate a fost apropiată de cea a bunurilor importate, putându-se spune că teleormănenii, conform zicalei româneşti, ce au luat pe mere, au dat pe pere! Cifra bunurilor exportate în luna ianuarie 2013, de exemplu, a fost de 9.984.000 euro, iar cea a importurilor de 9.818.000 euro. În aceeaşi lună a anului precedent, exportul s-a ridicat la 11.043.000 euro, iar importurile au totalizat 10.297.000 euro. În ianuarie 2013 s-a exportat mai puţin cu 1.149.000 euro, respectiv cu 10,4 % faţă de luna ianuarie 2012. Per total, balanţa comercială a Teleormanului este pozitivă, ceea ce este totuşi de apreciat.
În exporturile făcute din judeţul nostru (ian. 2013, de exemplu) ponderea o deţin maşinile, aparatura şi instalaţiile electrice (circa 49%), confecţiile textile (27,8 %), animalele vii şi produsele animaliere (6%), produsele vegetale (5,6%), la care se adaugă unele cantităţi de produse alimentare şi băuturi, produse ale industriei chimice şi din lemn, cu excepţia mobilei, conform nomenclatorului stabilit prin lege. În aceeaşi lună, principalele importuri au constat în: maşini, aparatură şi echipamente electrice – 5.573.000 euro, materiale textile şi articole din acestea – 961.000 euro, mijloace de transport – 907.000 euro, metale comune – 762.000 euro, instalaţii şi aparatură optică şi foto – 426.000 euro, animale vii şi produse animaliere – 181.000 euro, produse vegetale – 176.000 euro, produse alimentare şi din tutun – 127.000 euro.
Pe parcursul anului trecut, cel mai mare excedent în balanţa comercială a Teleormanului s-a înregistrat în luna octombrie, respectiv de 9.825.000 euro (export – 18.644.000 euro, import – 8.819.000 euro), iar cel mai mare deficit în luna decembrie, respectiv de 1.521.000 euro (export – 8.164.000 euro, import – produse şi materii prime în valoare de 9.685.000 euro).

George ZAVERA