Dacă acceptă să stopeze tăierile, proprietarii de plantaţii forestiere vor primi de la stat între 40 şi 200 de euro/ha

De mai bine de douăzeci de ani, zonele împădurite din Moldova şi Ardeal au devenit raiul hoţilor de lemn, mii de gangsteri acţionând samavolinc pentru punerea la pământ a pădurilor seculare din cele două zone ale ţării. Derbedei români şi străini au reuşit, cu concursul autorităţilor centrale şi locale, să decimeze mii de hectare de păduri, de pe urma exportului de lemn făcând averi uriaşe. Au ras pădurile, cu consecinţe dintre cele mai grave asupra mediului şi pierderi de miliarde de euro înregistrate la bugetul statului. Desigur, jaful a existat şi în celelalte zone ale ţării, dar la proporţii mult mai reduse.
Din motive încă neelucidate pe deplin, guvernele care s-au perindat în toţi aceşti ani la conducerea ţării doar s-au făcut că dau legi aspre pentru a stopa tăierile ilegale de păduri. Legile, modificate de nenumărate ori, au fost făcute însă în avantajul şmecherilor, în loc să conţină măsuri aspre de sancţionare, inclusiv cu pedeapsa cu închisoarea, a celor care au distrus pădurile. Din păcate, şi acum se taie în neştire, profitându-se de o lege care reglementează regimul silvic destul de permisivă pentru cei care nesocotesc legea.
Pentru a reduce acţiunile de tăiere a pădurilor, îndeosebi din domeniul privat, la jumătatea anului trecut a fost adoptată Legea 117/2013 pentru aprobarea OUG 58/2012 referitoare la modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului şi pădurilor. Lege care nu a putut fi aplicată o bună perioadă de timp, normele de aplicare fiind elaborate şi aprobate cu foarte mare întârziere. În baza respectivei legi, pe data de 12 februarie 2014, Guvernul a aprobat şi “metodologia de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice”. Potrivit unui comunicat al Guvernului, noul act normativ a fost elaborat pentru a putea fi deblocată situaţia de până acum, în care acordarea compensaţiilor prevăzute de legislaţia naţională şi liniile directoare comunitare nu era posibilă. De acum, Guvernul, din fondurile Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, va putea acorda ajutoare financiare de stat proprietarilor de pădure, anual şi pe hectar, acestea fiind cuprinse între limitele de 40 euro/ha/an şi 200 euro/ha/an. De acest ajutor financiar vor beneficia toţi proprietarii de pădure care acceptă să stopeze tăierea plantaţiilor forestiere pe care le au în proprietate. Banii primiţi astfel vor acoperi în bună parte cheltuielile de amenajare, de administrare şi de îngrijire a plantaţiilor forestiere şi vor suplini o parte din veniturile ce ar fi putut fi obţinute prin defrişarea pădurii.

George ZAVERA