Cursuri IT destinate seniorilor, la Biblioteca Judeţeană

Începând de ieri, la Biblioteca Judeţeană “Marin Preda” din Alexandria a început o nouă serie a cursurilor gratuite de iniţiere în utilizarea calculatorului, destinate seniorilor.
Această acţiune vine ca un răspuns în urma solicitărilor din partea utilizatorilor, care pe lângă informaţia în format tradiţional, oferită pe suport de hârtie, aceştia doresc să aibă acces şi la informaţia în format electronic.
La aceste cursuri s-au înscris 11 participanţi din diverse profesii (medici, şomeri, pensionari). Aici vor fi abordate şi aplicate mai multe teme şi anume: identificare componentelor hard şi soft ale unui calculator şi a porturilor pentru utilizarea lor, elementele esenţiale ale Microsoft Word 2010 (pornire, administrarea unei ferestre, salvarea şi regăsirea, unui document, operaţiuni de editare), imprimare document şi salvare pe stick/CD/DVD, căutare/accesare pagini web prin intermediul internetului, servicii de poştă electronică (Yahoo Mail – accesare, creare cont, verificare e-mail, compunere şi trimitere mesaj simplu/cu ataşament), mesagerie instant – utilizarea aplicaţiilor Yahoo Messenger şi Skype.
Cursul se va derula în cadrul Centrului de Formare al bibliotecii, iar în cazul în care vor fi şi alte solicitări , instituţia va organiza şi alte serii de astfel de cursuri.
Cursurile se vor încheia în ziua de 22 februarie 2013.

Mirel MANAFU