Cursuri de formare profesională pentru șomerii teleormăneni

Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman va organiza în perioada imediat următoare cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri sau persoane în căutarea unui loc de muncă în următoarele meserii: operator introducere validare şi prelucrare date, frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, zidar pietrar tencuitor.

Persoanele care sunt şomeri înregistraţi în baza de date a AJOFM Teleorman, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţia noastră beneficiează, în mod gratuit, de servicii de formare profesională.

Programele de formare profesională organizate asigură persoanelor beneficiare creşterea şi diversificarea competentelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi: să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia.

Să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale; să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice.

Să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire.

C. DUMITRACHE