Cursuri de formare a subofițerilor în activitate

Cei interesați se pot înscrie pentru cursurile de formare a subofițerilor în activitate, „filiera indirectă”.

Cursul de formare a SUBOFIŢERILOR (sanitar, comunicații, informații militare, construcții, intendență, administrație):

– Până la data de 6 august- pentru 40 de locuri la specialitatea militară SANITAR- Centrul de perfecționare medico-militară, Sibiu.

– Până la data de 13 august- pentru 10 locuri la specialitatea militară COMUNICAȚII- Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu.

– Până la data de 1 octombrie- pentru 71 de locuri la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre din Pitești (15 locuri- informații militare, 16 locuri- construcții, 23 de locuri- intendență, 23 de locuri- administrație).

Criterii de recrutare:

– Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie.

Studii:

– pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat ŞI absolvenţi ai unei unități de învăţământ postliceal acreditate, cu atestat/certificat de calificare profesională valabil, în domeniul pentru care candidează;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: absolvenţi cel puțin ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

Pentru specialitatea militară SANITAR:

– absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat și absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a unității/instituţiei de învăţământ acreditate – calificarea/specializarea asistent medical generalist;

– să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Vechime: pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare, şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun”.

Tot ce trebuie să faceți este să vă prezentați la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțineți cu domiciliul, doar cu actul de identitate.

Este recomndat să sunați înainte de a merge la biroul de recrutare pentru a afla cum vă puteți înscrie online (prin e-mail).

Puteți obține mai multe informații și consiliere de specialitate stând de vorbă cu personalul recrutor.

După înscriere vor fi întocmite dosarele de candidat, conform precizărilor personalului recrutor, iar probele de selecție și examinarea medicală se vor susține după concursul de admitere.

SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea: probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional); probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.); interviului de evaluare finală.

Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ conform indicațiilor primite de la recrutor.

Sursa și sursa foto: Recrutare MApN

Cornelia RĂDULESCU