Cuantumul burselor acordate elevilor din Alexandria, supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Alexandria vor primi burse și în acest an școlar, acordate după aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la cuantumul acestor burse, în Consiliul Local al municipiului Alexandria. Proiectul de hotărâre s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Alexandria programată ieri, 24 octombrie 2018. Potrivit acestui proiect, vor fi acordate burse de performanță, burse de merit, bursă de studiu și bursă de ajutor social, cuantumul pentru fiecare din aceste categorii de burse rămânând același ca și anii precedenți. Astfel, cuantumul pentru fiecare categorie de bursă care se poate acorda elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria, aferente semestrelor anului şcolar 2018 – 2019, este de: 100 lei pentru bursa de performanţă; 70 lei pentru bursa de merit; 50 lei pentru bursa de studiu; 40 lei pentru bursa de ajutor social.

Aceste burse se acordă fie ca formă de stimulare a elevilor (burse de performanţă şi de merit), fie ca formă de sprijin material (burse de studiu și burse sociale).

Elevii vor beneficia de aceste burse în anumite condiții: să aibă media generală 8,50 și media la purtare 10 în semestrul anterior (în cazul burselor de merit), să fi avut media generală peste 7 și media la purtare 10 în semestrul anterior (în cazul burselor de studiu).

Bursele de ajutor social în valoare de 40 de lei/lună vor fi acordate, la cerere, unor copii care fac parte din categorii defavorizate (orfani, bolnavi etc).

Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut un premiu la etapele naționale ale concursurilor și olimpiadelor organizate de MEN, elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale și elevilor care au obținut premii la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau tehnico-științific.

Conform expunerii de motive a proiectului de hotărâre, cheltuielile cu bursele elevilor din învăţământul preuniversitar de stat fac parte din finanţarea complementară care se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

Consiliile de administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat aprobă criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local, pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat.

Numărul de burse care vor fi acordate fiecărei unități de învățământ va fi aprobat în consiliul local, în baza propunerilor făcute de unitățile de învățământ preuniversitar.

Criteriile generale de acordare a acestor burse sunt prevăzute de O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, iar criteriile specifice de acordare a acestor burse rămân la latitudinea Consiliilor de

Administraţie ale fiecărei unităţi de învăţământ.

M. MEILĂ