Crescătorii de animale, sancționați cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 lei!

Fermierii crescători de animale care încalcă regulile sanitar veterinare vor fi sancționați de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul oficial al ANSVSA.

Conform proiectului de act normativ, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, următoarele fapte săvârşite de persoana fizică sau juridică proprietară de animale:

  • Dacă deținătorii de animale nu au comunicat medicului veterinar oficial / medicului veterinar de liberă practică împuternicit sau Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene modificările apărute în starea de sănătate a animalelor, apariţia oricărei îmbolnăviri, suspiciunile de boală, moartea sau tăierea de necesitate a unor animale. Toate cazurile trebuie transmise în termen de maximum 24 de ore, prin notificare scrisă sau alt mijloc de comunicare, respectiv telefon, fax, e-mail;
  • Dacă propietarii de animale nu asigură şi nu respectă normele de igienă şi biosecuritate;
  • În cazurile când fermierii au importat / achiziționat prin comerț intracomunitar animale bolnave, a căror boală a fost dobândită anterior intrării pe teritoriul României şi a fost constatată prin testele de laborator;
  • Pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la identificarea, înregistrarea și mișcarea animalelor;
  • În cazul în care fermierii au introdus în fermele proprii animale provenite dintr-o altă exploataţie sau zonă aflată în derularea programului de combatere a unei boli, fără aprobarea Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
  • În cazurile în care se constată de autorităţile competente că fermierii au încălcat legislaţia în vigoare, inclusiv în ceea ce privește dimensionarea exploatațiilor.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite, potrivit atribuţiilor de serviciu, din cadrul Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la unele din acțiunile de control urmând să participe și poliţişti.

George ZAVERA