Copiii, stimulaţi financiar pentru a-şi deschide conturi de economii!

Guvernul a luat iniţiativa de a adopta un proiect de ordonanţă pentru înfiinţarea unui program guvernamental denumit “gROwth – Contul individual de economii Junior”. Prin acest program se urmăreşte stimularea financiară a copiilor cu vârsta de până la 18 ani pentru a-şi deschide conturi de economii, aceştia urmând să primească o primă de stat de 600 lei până devin majori, dacă depun anual cel puţin 1.200 lei. Proiectul a fost trimis spre dezbatere Consiliului Economic şi Social la data de 12 octombrie.

Contul individual de economii Junior are ca obiect introducerea unui cont special de economisire sub formă de depozit. Titularul contului poate fi orice copil care este cetăţean român şi are sub 18 ani. Contul se deschide pe numele copilului, automat la unităţile Trezoreriei Statului, fără a fi necesară o cerere din partea unuia dintre părinţi, a altui reprezentant legal al copilului sau împuternicitului acestora.

Programul iniţiat de guvern este argumentat prin nevoia asigurării pentru fiecare copil a unei rezerve financiare pentru studii sau cheltuieli legate de sănătate. Nu se prevăd restricţii pentru cheltuirea banilor până la momentul în care minorul ajunge la vârsta de 18 ani. În cazul în care, la finele anului calendaristic, suma depusă în anul respectiv este mai mică decât suma minimă de 1.200 de lei, titularul contului nu beneficiază de prima de stat, dar pentru soldul contului se acordă dobândă.

Sumele depuse anual în cont nu vor putea depăşi un plafon maxim, reprezentând echivalentul în lei a valorii de 100.000 euro, calculat la cursul de schimb din ultima zi a anului precedent.

La soldul contului se aplică o rată anuală de dobândă al cărui nivel se stabileşte la 3% pe an. Dobânda se calculează şi se plăteşte când titularul contului împlineşte vârsta de 18 ani.

Depunerile de bani în astfel de conturi pot începe din luna decembrie 2018.

George ZAVERA