Cooperare în domeniul transportului public din zona transfrontalieră Turnu Măgurele și Nikopole

În vederea implementării proiectului „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, 15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Lider de proiect, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 70577/08.06.2017, precum și contractul de cofinanțare nr. 70582/08.06.2017.

Astfel, municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de elaborare a studiului „Prezentul și perspectivele cooperării în domeniul transportului public din zona transfrontalieră, în special din Turnu Măgurele și Nikopole”.

A fost încheiat contractul de servicii nr. 16018 din 06.07.2020, prestator fiind SC AM PROIECT DESIGN & CONSULTING S.R.L.

Obiectul achiziției este achiziționarea serviciilor de elaborare a studiului „Prezentul și perspectivele cooperării în domeniul transportului public din zona transfrontalieră, în special din Turnu Măgurele și Nikopole”, finanțat prin proiectul „I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T” cod proiect 15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin Programul Interreg V A România-Bulgaria.

Valoarea achiziției este 45.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 8.550 lei, procedura aplicată fiind achiziția directă.

Cornelia RĂDULESCU