Controale sanitare, la centrele de permanenta teleormanene

Pe parcursul lunii martie,