Controale în fermele de animale, pentru care fermierii au solicitat subvenții de la APIA

În fermele de creștere a animalelor, cuprinse în eșantionul de verificare aferent anului 2019, pentru care proprietarii au solicitat subvenții la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, specialiștii Agenției Naționale pentru Zootehnie au început controalele la fața locului.

În baza Acordului de delegare nr. A148/08.03.2016 / 3477/15.03.2016, dintre Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) și Agenția Națională pentru Zootehnie, (ANZ), specialiștii ANZ efectuează controlul pe teren privind respectarea condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin acordate fermierilor crescători de animale.

În cadrul controalelor la fața locului se verifică dacă sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate specifice și vizează toate animalele din speciile bovine, ovine/caprine, pentru care au fost depuse cereri de ajutor sau de plată în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru crescătorii de animale.

Pentru anul 2019, la nivel național au fost eșanționați pentru control 4.367 fermieri crescători de animale care au solicitat sprijin ANTZ/SCZ, eșantionul de control cuprinzând între 24-250 solicitanți/județ.

În conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 69/2019, controlul la fața locului în fermele de animale pentru cererile unice de plată eșantionate în acest scop se desfășoară în intervalul 2 iulie 2019 – 1 octombrie 2019.

George ZAVERA