Controale ale pompierilor teleormăneni, în spitalele din județ

Pompierii teleormăneni au demarat, în această perioadă, acțiuni de control în unitățile spitalicești cu paturi din județul nostru, în scopul prevenirii situațiilor de urgență și al gestionării operative a evenimentelor care pun în pericol viața oamenilor sau bunurile materiale ale acestora, potrivit unui comunicat de presă al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. Spitalele teleormănene vor fi verificate de pompieri până la sfârșitul lunii viitoare, principalele aspecte urmărite în timpul controalelor vizând: exploatarea instalaţiilor electrice, a mijloacelor de încălzire, funcţionarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, instructajul angajaților, obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Concomitent cu activităţile de control asupra respectării normelor de apărare împotriva incendiilor, pompierii militari din cadrul subunităţilor operative de intervenţie efectuează acţiuni de recunoaştere în zonele de dispunere a obiectivelor, precum și exerciții de intervenție și evacuare în caz de incendiu.

Până la sfârșitul lunii februarie, inspectorii de prevenire din cadrul unității noastre își vor concentra activitatea de verificare a respectăriilor normelor de prevenire și stingere a incendiilor la toate unitățile sanitare cu paturi din județul Teleorman.

M. MEILĂ