Contribuabilii persoane fizice pot depune declarația unică la ANAF până pe data de 31 iulie 2019

Au mai rămas doar câteva zile până la data când persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activitățile prestate în România și/sau străinătate, pot depune la ANAF declația unică, data limită fiind 31 iulie 2019. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în țară și/sau străinătate pentru care datorează, conform prevederilor Codului fiscal, impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. Pot depune decarație unică și persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația unică se poate depune online prin intermediul serviciului “Spațiu privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor și prin intermediul serviciului “Depunere declarațíi” disponibil pe portalul www. e-guvernare, pe baza certificatului digital calificat.

Conform ANAF, datele cuprinse în declarația unică pot fi corectate de contribuabili din proprie inițiativă ori de câte ori informațiile actuale nu corespund datelor din declarația depusă anterior, prin depunerea unei declarații rectificative, în condițiile prevăzute în Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

George ZAVERA