Consiliul Judeţean Teleorman – Taxe locale stabilite pentru anul 2014

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Teleorman aferentă lunii noiembrie, desfăşurată în urmă cu două zile, a fost aprobat şi proiectul de hotărâre privind taxele locale ce vor fi achitate pentru unele servicii asigurate pentru persoanele fizice şi juridice de către această instituţie şi de către Muzeul Judeţean Teleorman. Concret, au fost aprobate tarifele ce vor fi practicate pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi a altor avize emise de către Consiliul Judeţean, precum şi taxele ce vor fi încasate de către Muzeul Judeţean Teleorman pe parcursul anului 2014 de la persoanele care vizitează sau utilizează temporar spaţiile de expoziţie din cadrul acestei instituţii.
Astfel, pentru eliberarea certificatului de urbanism solicitanţii din mediul urban vor trebui să achite o taxă cuprinsă între 5,1 lei/mp şi 14 lei/mp, în funcţie de suprafaţa terenului pentru care doresc să obţină acest document. Pentru solicitanţii din mediul rural, taxa percepută este de 50 la sută faţă de cea din mediul urban.
Pentru emiterea autorizaţiilor de construcţie au fost prevăzute următoarele taxe:

  • autorizaţia de foraj sau excavări – 7,7 lei pentru fiecare metru pătrat de teren afectat;
  • autorizaţii de construcţie chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor – 7,7 lei pentru fiecare metru pătrat ocupat de construcţie;
  • autorizaţia privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele de apă, canalizare, gaze, termice energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu – 11,5 lei pentru fiecare racord;
  • taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean – 14 lei.

Pentru obţinerea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) se va achita 450 lei.
Vizitarea spaţiilor din cadrul Muzeului Judeţean Teleorman va fi taxată cu 4 lei/zi pentru persoanele adulte, iar utilizarea temporară a spaţiilor de expoziţie de către persoanele fizice şi juridice interesate va fi taxată cu 4 lei/mp/zi. Pentru şedinţele foto şi de filmare se achită o taxă de 15 lei/oră sau fracţiune.
Pentru accesul în muzeu elevii şi studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75 la sută, în acelaşi timp elevii şi studenţii etnici români, bursieri ai statului român, accesul fiind gratuit.

George ZAVERA

Despre autor