Consiliul Județean Teleorman scoate la concurs mai multe posturi

Consiliul Județean Teleorman organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor de inspector, clasa I. Primul post, de inspector, clasa I, grad profesional asistent, este la Compartimentul administrare drumuri județene din cadrul Direcției dezvoltare locală.

Al doilea, de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul lucrări de întreţinere şi investiţii pe drumurile judeţene din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

Al treilea post scos la concurs este de inspector, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

Și, în fine, ultimul post este de inspector, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei dezvoltare locală.

Teleormănenii care doresc să se înscrie la concursul pentru ocuparea unuia dintre aceste posturi trebuie să aibă diplomă de studii superioare absolvite în domeniul ”studii inginerești”.

În plus, pentru posturile de inspector asistent este necesară o vechime de un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie depuse până pe data de 29 martie, inclusiv, la Biroul resurse umane, salarizare și monitorizare funcții publice, camera 115 din cadrul Consiliului Județean Teleorman.

Concursul se va desfășura pe data de 10 aprilie, de la ora 10:00, proba scrisă și pe 12 aprilie, de la ora 15:00, interviul.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Consiliului Județean Teleorman. Relații suplimentare se obțin și de la sediul instituției, situat în Alexandria, str. Dunării nr. 178, Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice – cam.115, sau la telefon: 0247/311.201, interior 309.

C. DUMITRACHE