Consiliul Județean Teleorman * Încă cinci posturi de consilier și inspectori, la dispoziția teleormănenilor

Pentru întregirea schemei de personal, Consiliul Județean Teleorman organizează frecvent concursuri de recrutare de personal calificat, care să lucreze în funcții de conducere și de execuție. Ultima ofertă făcută persoanelor interesate de găsirea unui loc de muncă constă în scoaterea la concurs a unui număr de cinci posturi vacante, concurs programat să aibă loc în data de 9 mai 2017. Concret, concursul organizat de Consiliul Județean Teleorman privește recrutarea de personal pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante, respectiv a unui post de consilier și a patru posturi de inspector. Sunt scoase la concurs posturile de:

  • consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior la Biroul resurse umane, salarizare şi monitorizare funcţii publice din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;
  • inspector, clasa I, grad profesional superior la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;
  • inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul financiar contabilitate din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe;
  • inspector, clasa I, grad profesional principal la Biroul buget, venituri şi cheltuieli, Compartimentul buget, venituri din cadrul Direcţiei economice, buget-finanţe.

Conform anunțului de organizare a concursului, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va desfășura în data de 9 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă și în ziua de 11 mai 2017, ora 15:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a CJ Teleorman. Relații pot fi obținute la Biroul Resurse Umane și Monitorizare Funcții Publice – cam.115 al Consiliului Județean Teleorman și la telefon: 0247/311.201, interior 309.

George ZAVERA