Consiliul Judeţean Teleorman – Bani alocaţi pentru repararea şi modernizarea drumurilor

Consiliul Judeţean Teleorman a alocat, la începutul săptămânii curente, primele sume de bani din acest an, în cuantum de 6.225.000 lei, pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere, reparaţii şi modernizări la drumurile comunale şi judeţene cuprinse în programul aferent anului 2014. Din această sumă, 1.030.000 lei au fost repartizaţi pentru realizarea unor lucrări de întreţinere şi finanţarea cheltuielilor pentru modernizarea drumurilor comunale DC 42 Măldăieni – Stejaru, DC 32 Crângu – Secara, DC 612 B Beuca – sat Plopi – Zâmbreasca.
Suma de 5.195.000 lei va fi folosită de către Consiliul Judeţean pentru continuarea lucrărilor necesare pentru asigurarea unei stări corespunzătoare desfăşurării traficului rutier pe drumurile de interes judeţean. La această dată, Consiliul Judeţean are în execuţie, reprezentând lucrări în continuare, pe o distanţă de 90 kilometri drumuri judeţene. Adică lucrări începute în anii anteriori şi care vor fi finalizate în acest an. Astfel, vor fi continuate lucrările de reabilitare pe drumurile: DJ 506 Negreni – Tătărăştii de Jos, DJ 601 F Coşoteni – Albeşti (comuna Vedea), DJ 601 F Albeşti – Mavrodin, DJ 612 B Satu Vechi – Beuca – Dobroteşti, DJ 612 Băbăiţa – Orbeasca, DJ 611 limită jud. Giurgiu – Sârbeni – limită jud. Dâmboviţa. DJ 612 A Balta Sărată – Plopii Slăviteşti, DJ 506 A Purani – Răsmireşti – limită jud. Giurgiu, DJ 504 B Trivalea Moşteni – Talpa.

George ZAVERA