Consiliul Județean Teleorman achiziționează servicii juridice de reprezentare în procesul cu proprii salariați

La finele lunii martie 2017, salariații Consiliului Județean Teleorman au depus la Tribunalul Teleorman o cerere de chemare în judecată a președintelui Consiliului Județean, respectiv a autorității deliberative, al cărei obiect îl constituie punerea în aplicare a prevederilor Deciziei Curții Constituționale nr. 794/2016. Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale se referă la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (11)-(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Ordonanță care i-a afectat și pe salariații Consiliului Județean Teleorman în ceea ce privește veniturile salariale. Cum respectiva ordonanță de guvern a fost declarată ca fiind neconstituțională, salarații CJT cer revizuirea modului în care li s-au calculat drepturile salariale.

La solicitarea Tribunalului Teleorman, Consiliul Județean Teleorman, în conformitate cu legea, trebuie să depună întâmpinare în procesul intentat de proprii salariați. Având în vedere că toți consilierii juridici din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Teleorman au calitatea de reclamant în respectivul dosar, a devenit imposibilă asigurarea apărării autorității publice județene în fața instanțelor judecătorești, întrucât s-ar afla în situația unui conflict de interese. Pentru a nu fi lipsite de dreptul fundamental de apărare, ca garanție a unui proces echitabil, s-a impus deci achiziționarea de către Consiliul Județean Teleorman a unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare a instituției și a Președintelui Consiliului Județean în dosarul 605/87/2017, aflat pe rolul Tribunalului Județean Teleorman. Astfel că în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Teleorman a fost adoptată o hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare în fața tuturor instanțelor de judecată, pregătirea actelor procedurale și susținerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până la soluționarea definitivă a cauzei.

George ZAVERA