Consiliul Judeţean Teleorman

Modernizarea DJ 506 Scurtu Mare Negreni se face cu bani accesaţi prin PNDL, nu din fonduri europene

Consiliul Judeţean Teleorman ne-a remis un comunicat de presă, pe care îl redăm în integralitate.

”În urma unor ştiri şi informaţii apărute în presă în data de 28 ianuarie 2019, ca şi pe unele site-uri şi social media, Consiliul Judeţean Teleorman are obligaţia să dezmintă informaţiile neadevărate cuprinse în materialele respective, informaţii care reflectă o interpretare pur personală şi deformată a realităţii din partea jurnaliştilor respectivi.

Materialele de presă apărute induc ideea că prioritatea de modernizare a infrastructurii rutiere a judeţului Teleorman s-ar realiza prin favorizarea unei anumite firme din judeţul Teleorman, referindu-se la lucrările de modernizare a „drumurilor judeţene 506 şi 701” ca la o „fraudă”, „drum furat” şi „tun din bani publici”.

Cu privire la aceste aspecte, Consiliul Judeţean Teleorman doreşte să facă unele precizări şi clarificări. În calitate de administrator al drumurilor judeţene din Teleorman, Consiliul Judeţean a organizat licitaţie pentru lucrările de modernizare a DJ 506, tronsonul cuprins între localităţile Scurtu Mare şi Negreni.

În prezent, acest tronson de drum este pietruit şi nu a fost supus până acum lucrărilor de modernizare. Prin urmare, se naşte o întrebare firească: cum este posibil ca un drum în care nu s-au făcut investiţii să facă obiectul unor investigaţii privind cheltuirea fondurilor europene, aşa cum a speculat o parte a presei?

Proiectul ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)” este finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii judeţul Teleorman, prin Consiliul Judeţean Teleorman, a încheiat următoarele contracte: – Contractul de finanţare nr. 130 din 20.10.2017 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în valoare de 15.488.052,00 lei (cu TVA), prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în perioada 2017-2020;

În data de 11.07.2018 a fost publicat anunţul de participare simplificat pentru realizarea obiectivului de investiţii ,,Modernizare DJ 506 Scurtu Mare (DJ 701) – Negreni, km 87+000 – 94+160 (7,160 km)”.

Anunţul de atribuire la procedura simplificată pentru obiectivul menţionat a fost publicat în data de 23.01.2019, iar potrivit acestuia valoarea totală a achiziţiei este 10.351.298,65 lei (fără TVA).

Potrivit Contractului de lucrări nr. 2 din 11.01.2019 a fost emis ordin de începere pentru prestarea serviciilor de proiectare.

În consecinţă, lucrările de modernizare propuse a se realiza pe DJ 506, între km 87+000 şi km 94+160, vor conduce la îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor de circulaţie şi a fluenţei traficului şi vor influenţa benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât şi din punct de vedere socio-economic.

Dacă lucrările de modernizare a unui sector de drum judeţean înseamnă pentru unii jurnalişti numai “fraudă”, “drum furat” si “tunuri”, pentru câteva mii de oameni care s-au născut şi locuiesc în satele din zonă înseamnă un drum care le oferă siguranţă şi condiţii civilizate de trafic.

Consiliul Judeţean Teleorman îşi exprimă speranţa ca, în viitor, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective, jurnaliştii care au vehiculat informaţii false, denigratoare, cu privire la activitatea Consiliul Judeţean Teleorman vor solicita şi punctul de vedere al instituţiei noastre şi se vor documenta înainte de publicarea materialelor, după cum prevede Codul Deontologic al Jurnalistului, elaborat de Convenţia Organizaţiilor de Media. Astfel, vor fi evitate erorile de informare sau de interpretare a informaţiilor.”

PRELEDINTE, Ionel Dănuț CRISTESCU