Consiliul Județean bagă câte 50.000 de lei pe lună în conturile Asociației Euro Teleorman

În ședința aferentă lunii aprilie 2017 a Consiliului Județean Teleorman, desfășurată pe parcursul zilei de ieri, s-a aflat pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației în sumă de 50.000 lei pe lună ce va fi virată din bugetul județului Teleorman în conturile Asociației Euro Teleorman. Asociație în care Consiliul Județean Teleorman are calitatea de membru asociat, aceeași calitatea având-o și unitățile administrativ teritoriale din județ. Deși unii dintre consilierii județeni au pus semne de întrebare asupra sumei care se virează lunar sub formă de cotizație către Asociația Euro Teleorman, dar și în ceea ce privește eficiența acțiunilor desfășurate de această organizație, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu majoritate de voturi.

În expunerea de motive privind necesitatea promovării unui astfel de proiect de hotărâre de către Consiliul Județean se arată că suma ce revine Consiliului Județean pentru a fi virată lunar Asociației Euro Teleorman a fost solicitată de această organizație, cotizațiile membrilor asociați fiind aprobate de către Adunarea Generală a Asociației Euro Teleorman în data de 6 aprilie 2017.

În consecință, conducerea Asociației Euro Telorman a trimis adresă la Consiliul Județean, iar Consiliul Județean iată că s-a conformat! La o socoteală simplă, Consiliul Județean Teleorman va băga în conturile Asociației EuroTeleorman “simbolica” sumă de 6 miliarde de lei vechi.

“Activitățile desfășurate de Asociația Euro Teleorman în anul 2016 au urmărit aprofundarea unor domenii cum ar fi : dezvoltarea instituțională, protecția mediului, managementul resurselor de apă, educația și formarea tineretului pentru viață, cooperare internațională și asistență tehnică pentru dezvoltarea parteneriatelor internaționale, precum și elaborarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene pentru autoritățile locale, membre. Veniturile asociației provin în mare parte din cotizațiile plătite de către asociați, dar și din finanțările externe obținute în cadrul diverselor proiecte derulate în anul trecut, care au continuitate și pe parcursul anului 2017”. Luând în considerare solicitarea Asociației Euro Teleorman, pentru asigurarea cofinanțării atât a proietelor aflate în drulare, cât și a proiectelor noi, s-a aprobat deci suma de 50.000 de lei pe lună ce va fi virată Asociației sub formă de cotizație.”

George ZAVERA