Consilierii judeţeni, întruniţi în şedinţă extraordinară!

Consilierii judeţeni s-au întrunit ieri, la Alexandria, în şedinţă extraordinară, pentru a dezbate şi aproba două proiecte de hotărâri, care, zice-se, nu mai puteau suporta amânare. În lipsa preşedintelui Consiliului Judeţean, Adrian Ionuţ Gâdea, şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele Ilie Bălan, iar celor 32 de consilieri judeţeni le-au fost suficiente doar 20 de minute pentru a lua în discuţie şi aproba cele două proiecte aflate pe ordinea de zi. Astfel, a fost aprobată modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr. 167 din 30 septembrie 2013 privind asocierea judeţului Teleorman, prin Consiliul Judeţean, cu unităţi administrativ teritoriale în vederea participării la “Programul privind măsurile de protecţie a mediului prin creşterea suprafeţelor împădurite în judeţul Teleorman, în perioada 2011-2020”. Modificare impusă de solicitările Consiliilor locale Brânceni, Săceni, Seaca şi Talpa de a schimba suprafeţelor cu care s-au înscris iniţial în programul de împăduriri derulat de către Consiliul Judeţean în parteneriat cu un număr de 13 unităţi administrativ teritoriale teleormănene. Iniţial, Consiliul Local al comunei Brânceni s-a asociat cu Consiliul Judeţean pentru împădurirea unei suprafeţe de 10 hectare, dar s-a văzut în situaţia de a nu putea pune la dispoziţie pentru plantarea de puieţi decât … 1 hectar. Consiliul Local al comunei Săceni a solicitat extinderea suprafeţei de la 5 hectare, cu care s-a asociat iniţial pentru împăduriri, la 11,5 hectare. Şi Consiliul Local al comunei Seaca a hotărât să extindă suprafaţa iniţială, de 5 hectare, cu încă 2 hectare, suprafaţa cu care se asociază în vederea realizării programului de împăduriri ajungând la 7 hectare. În fine, şi Consiliul Local al comunei Talpa a mai identificat o mică suprafaţă de teren pe care să se facă plantări de puieţi, de la 1,5 hectare ajungându-se să participe la programul judeţean de împăduriri cu 2 hectare de teren.
Cel de-al doilea proiect, care a devenit Hotărâre de Consiliu Judeţean, se referă la revizuirea unor cifre, din grupa zecimalelor, aferente sumei cu care a fost suplimentată, în urmă cu o lună de zile, contribuţia judeţului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.172 din 18 octombrie 2013 s-a aprobat majorarea contribuţiei judeţului la acest proiect, suma nou alocată fiind necesară pentru efectuarea unor lucrări de reabilitare care nu au fost prevăzute în proiectul iniţial. În urma reactualizării, suma totală a proiectului a fost stabilită la suma de 88.361.771,88 lei. Ulterior, în conformitate cu instrucţiunile de la Organismul Intermediar ADR SUD Muntenia, s-a constat că rotunjirea trebuia făcută la trei linii bugetare, astfel că suma corectă totală trebuie să fie 88.361.771,89 lei. Şi pentru îndreptarea erorii de 0.01 lei, iată, a fost nevoie de alte calcule şi de o nouă Hotărâre de Consiliu Judeţean. Ce ţie şi cu birocraţia asta europeană!

George ZAVERA