Consilierii judeţeni au stabilit preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură

Recent, între proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a Consiliului Judeţean Teleorman, s-a aflat şi proiectul referitor la aprobarea preţului mediu al produselor agricole din recolta anului 2019 la care arenda se exprimă în natură. În expunerea de motive aferentă respectivului proiect supus dezbaterii şi aprobării consilierilor judeţeni se arată: “În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte preţul mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură. (…) Preţurile medii ale produselor agricole la care arenda se exprimă în natură au la bază preţurile fundamentate de către conducerea Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Teleorman”.

În baza propunerilor făcute de către conducerea Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Teleorman, consilierii judeţeni au luat în discuţie şi aprobat preţurile medii ale produselor agricole ce vor fi obţinute în anul 2019 la care arenda se exprimă în natură. Astfel, preţurile medii aprobate de către consilierii judeţeni pentru recolta obţinută la principalele culturi sunt: grâu de consum – 0,65 lei/kg, orz boabe consum – 0,59 lei/kg., floarea soarelui – 1,4 lei/kg, porumb boabe pentru consum – 0,57 lei/kg.

După aprobare, hotărârea privind stabilirea preţului mediu al produselor agricole la care arenda se exprimă în natură a fost transmisă Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman, pentru a fi comunicată unităţilor fiscale din subordine şi producătorilor agricoli.

George ZAVERA