Confluenţa Oltului cu Dunărea, desemnată sit de importanţă mondială

Preocupată de asigurarea biodiversităţii, organizaţia WWF România a derulat, timp de patru ani, un amplu proiect de reconstrucţie ecologică pe de 950 de hectare de luncă, suprafaţă situată în arealul acvafaunist din partea de sud a judeţelor Olt şi Teleorman. Rod al activităţii desfăşurate în cadrul acestui proiect, zona de Confluenţă a Oltului cu Dunărea a fost desemnată recent sit Ramsar, de importanţă mondială.
În această zonă cu terenuri umede şi-au stabilit, de foarte mulţi ani, loc de cuibărit două specii de păsări sălbatice, şi anume cormoranul mic şi raţa roşie. Două specii de păsări rar întâlnite în Europa. Desecarea respectivei suprafeţe de teren, în urmă cu mai bine de patru decenii, a lipsit cele două specii de păsări de zona lor de cuibărit favorită, ceea ce a condus la diminuarea drastică a numărului de păsări. Prin redarea celor 950 de hectare de teren de la vărsarea Oltului în Dunăre către natură, pentru cele două specii de păsări au fost create condiţiile optime de cuibărit, astfel că numărul păsărilor din coloniile stabilite aici a crescut de la un an la altul. O astfel de reuşită va fi marcată de către echipa WWF România prin organizarea la Giuvărăşti, localitate de pe malul Oltului, aflată în vecinătatea comunei teleormănene Izlaz, sâmbătă, 18 mai a.c., a unei întâlniri la care vor participa toţi factorii implicaţi în proiect, autorităţi locale, jurnalişti din presa centrală şi locală.
Vizita în zona de confluenţă a Oltului cu Dunărea, unde vor putea fi admirate speciile de cormoran şi raţă roşie stabilite aici, într-o zonă naturală de o frumuseţe cu totul aparte, va fi urmată de un “Bal al Biodiversităţii”, act cultural şi recreativ deopotrivă pregătit de către copiii din această localitate sub îndrumarea unor balerini de la Opera Română, din Bucureşti. Balul va avea loc la “Clubul Cormoranului”. Manifestarea de sâmbătă vine în întâmpinarea “Zilei Internaţionale a Biodiversităţii”, ce se sărbătoreşte anual la data de 22 mai.

George ZAVERA