Concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar

Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021 s-a desfășurat miercuri, 21 iulie.

Proba a început la ora 9.00, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice generate de pandemia de Covid-19.

Candidații au fost prezenți în sală cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste cazuri, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului au asigurat condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

În județul Teleorman, pentru susținerea acestei probe s-au înscris 364 candidați, pentru 33 de discipline.

În județul nostru, acest axamen s-a desfășurat în două centre: unul organizat la Liceul Teoretic „A.D.Ghica” Alexandria, unde au fost repartizați 166 de candidați, iar altul la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, cu 198 candidați repartizați.

Cei mai mulți candidați s-au înscris la următoarele discipline: educatori- 116; învățători- 152; educație fizică- 22; limba engleză- 20; limba și literatura română- 19.

Totalul pozițiilor publicate (posturi complete și incomplete) în județul Teleorman este de 1200, dintre care posturi titularizabile (cu o viabilitate de 4 ani), 20.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21.00, respectiv 28 iulie, până la ora 12.00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12.00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4-5 august.

Cornelia RĂDULESCU