Concursul de creație literară „Ion Creangă”

Au început înscrierile la concursul de creație literară „Ion Creangă”, eveniment care are ca scop lansarea și promovarea talentelor în proză (povești).

Concursul este organizat de Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, iar termenul limită de trimitere a lucrărilor este 20 martie 2021.

Lucrările trimise trebuie că îndeplinească următoarele condiții: să aibă o întindere de maximum 15 pagini; să fie scrie în Word; textul să fie cu diacritice; fontul folosit să fie Times New Roman; spațierea la 1,5 puncte; textele să aibă un motto.

Concurenții trebuie să fie cetățeni români care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România, Republica Moldova și Ucraina.

Există trei categorii de vârstă: Povești scrise de copii- elevi cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani; Povești scrise de adolescenți- persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani; Povești scrise de adulți- persoane cu vârsta peste 20 de ani.

Participanții trebuie să trimită trei exemplare ale textelor imprimate, până la data limită, 20 martie 2021, într-un plic timbrat pe care va fi scris același motto, împreună cu un CD cu formatul electronic al documentelor și informațiile următoare: numele autorului; vârsta autorului; adresa de domiciliu; numărul de telefon; adresa de e-mail; mențiunea „Povești scrise de copii”, „Povești scrise de adolescenți” sau „Povești scrise de adulți”, în funcție de categoria la care participă.

Adresa la care se trimit lucrările este: Muzeul Național al Literaturii Române Iași, str. Vasile Pogor nr. 4, 700110, tel. 0232.213.210.

Jurizarea se va face după următoarele criterii: Respectarea tehnicilor de tehnoredactare și impresia generală oferită de text- 10 p.; Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare- 10 p.; Valențele stilistice ale textului, aprecierea unor elemente de creativitate (imagini artistice, procedee retorice, limbaj figurat etc.)- 25 p.; Valoarea instructiv-educativă a conținutului, impactul mesajului transmis- 15 p.; Gradul de complexitate artistică și originalitatea creației- 20 p.; Particularități de ordin compozițional și de tehnică a creației- 10 p.; Din oficiu- 10 p.

Anunțarea câștigătorilor din acest an va avea loc în perioada 14-15 aprilie, împreună cu lansarea volumului „Poveștile de la Bojdeucă”, o antologie a textelor premiate în anul 2020.

Cei interesați pot afla informații suplimentare pe site-ul Muzeului Literaturii din Iași.

Cornelia RĂDULESCU