Concurs regional “Micul dexter”

Concursul regional “Micul Dexter”, organizat de Clubul Copiilor Turnu Măgurele, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi Casa Corpului Didactic Teleorman, a ajuns la a IV-a ediţie. Scopul acestui concurs este pregătirea elevilor pentru lumea în care trăiesc, prin aplicarea cunoştinţelor TIC în realizarea unor lucrări şi depistarea copiilor dotaţi şi superdotaţi în acest domeniu, evaluarea nivelului lor de pregătire teoretică şi practică.
Grupul ţintă îl constituie elevii din cluburi, palate, instituţii de învăţământ din judeţul Teleorman şi din ţară.
Concursul se adresează elevilor din toate ciclurile de învăţământ pe 3 secţiuni:
Secţiunea I – “În lumea basmelor” – învăţământ preprimar –desene realizate cu editorul Paint şi printate.
Secţiunea II. – “Copii – între natură şi calculator!”- învăţământ primar şi gimnazial – desene realizate cu editorul Paint sau compuneri realizate cu editorul Word şi printate ( documentele Word sa nu depăşească 3 pagini, – se va face în format A4, pe o singură parte, scris la un rând, cu margini egale de 20 mm, text aliniat ‘’justified’’, cu caractere româneşti).
Secţiunea III.- “Natura pe internet!”- învăţământ liceal pagini web realizate cu orice soft utilitar şi trimise pe CD.
Lucrările trebuie să aibă un caracter cât mai original (condiţie obligatorie). Nu vor fi luate în discuţie lucrările “copiate” de pe anumite pagini de internet şi se va nominaliza elevul, clasa, profesorul coordonator, instituţia de învăţământ participantă.
Perioada de înscriere este între 8.01.2014 – 26.02.2014, fiecare lucrare fiind trimisă în folia protectoare proprie, însoţită de fişa de înscriere, pe adresa Clubului Copiilor Turnu Măgurele. Un profesor coordonator poate participa cu maxim 3 lucrări la fiecare secţiune.
Fişa de înscriere se poate găsi la adresa www.didactic.ro/stiri/concurs-reginal-micul-dexter.

D.P.