Concurs național, dedicat Centenarului Marii Uniri

Preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar se pot înscrie într-un concurs național lansat de Ministerul Educației cu prilejul Zilei Naționale de 1 Decembrie 2018. Startul concursului se va da luni, 3 decembrie 2018 și se va finaliza în ultima zi de școală din semestrul I al anului școlar în curs.

Competiția este structurată pe secțiunile: creație literară (versuri, proză, eseuri), arte vizuale și muzicale, creații media. Concursul se adresează și studenților din învățământul superior, domeniul arte vizuale, din cadrul a 18 universități din țară (care se pot înscrie la secțiunea aferentă).

Concurenții care se înscriu în concursul cu tema „Recunoștință făuritorilor Marii Uniri”, ce presupune elaborarea unei lucrări originale, reprezentativă pentru viziunea autorului, își pot alege formatul de prezentare.

Pentru preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar, concursul este structurat pe niveluri de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, liceal), aceștia fiind coordonați de cadrele didactice de specialitate.

Lucrările preșcolarilor și elevilor din fiecare județ vor fi selectate la nivelul fiecărui inspectorat școlar, etapa de selecție desfășurându-se în vacanța intersemestrială, între 2-10 februarie 2019. Originalitatea lucrărilor este criteriul care are cea mai mare pondere în desemnarea premianților.

Pentru creațiile lor, autorii lucrărilor câștigătoare vor primi recunoașterea, în mod public, a poziției dobândite în ierarhia națională a concursului, prin premii, precum și prin acordarea Medaliei CENTENAR și a DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ.

M. MEILĂ