Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu: Activitatea desfășurată în luna iulie

Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu, care își desfășoară activitatea de inspecție și control cu 4 echipe formate din 8 comisari a efectuat, în perioada 1-31 iulie 2020, 120 de inspecții de mediu: 81 inspecții planificate; o inspecție pentru respectarea condițiilor impuse în actele de reglementare; 4 inspecții pentru rezolvarea unor reclamații; 26 inspecții impuse de Comisariatul General; o inspecție cu alte autorități; 5 inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu; 2 inspecții pentru verificarea măsurilor impuse anterior.

Principalele neconformități constatate în urma acțiunilor de inspecție și control efectuate au fost: netransmiterea chestionarului cu datele necesare întocmirii inventarului de emisii; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate; neinformarea trimestrială a publicului despre consecințele activității desfășurate asupra mediului; nu s-a acționat pentru refacerea și protecția mediului- prin depozitări necontrolate de deșeuri; nedeținerea actelor de reglementare pentru recoltarea/capturarea animalelor din fauna sălbatică.

Ca urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate 12 amenzi contravenționale în valoare totală de 51.000 lei.

În această perioadă, la sediul Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 9 sesizări, dintre care 3 reclamații au fost soluționate, 2 petiții au fost clasate, o reclamație a fost redirecționată către alte instituții, iar 3 reclamații sunt în termenul legal de soluționare.

Având în vedere prevederile Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a formulat 12 puncte de vedere pentru documentațiile tehnice primite.

Cornelia RĂDULESCU