Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman: Activitatea desfăşurată în primele nouă luni ale anului

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman a desfăşurat, în primele 9 luni ale anului 2018, 937 acţiuni de control şi a verificat produse alimentare şi nealimentare în valoare totală de 3.538.159 lei constatând că: în 623 cazuri (reprezentând 66,49 % din numărul operatorilor economici verificaţi), operatorii economici nu respectau prevederile legale privind protecţia consumatorilor; produse alimentare şi nealimentare în valoare totală de 337.790 lei prezentau abateri de la prevederile legale privind protecţia consumatorilor.

Acţiunile de control au urmărit in principal tematicile de control stabilite de către ANPC, dar şi tematicile de control proprii stabilite de CJPC Teleorman prin programul lunar în funcţie de problemele specifice găsite în teren.

Acţiunile de control s-au desfăşurat astfel: în mediul urban-458 acţiuni de control (reprezentând 48,88 %), din care: în reşedinţa de judeţ-247 acţiuni de control (reprezentând 26,36 %), în celelalte oraşe-211 acţiuni de control (reprezentând 22,52 %); în mediul rural-479 acţiuni de control (reprezentând 51,12 %).

Acțiunile de control au vizat verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în domeniul: produselor alimentare-555 acţiuni (reprezentând 59,23 % din nr. acţiunilor de control desfăşurate); produselor nealimentare-230 acţiuni (reprezentând 24,55 % din nr. acţiunilor de control desfăşurate); prestării de servicii-152 acţiuni (reprezentând 16,22 % din numărul acţiunilor de control desfăşurate).

Principalele abateri s-au constatat la: produsele alimentare-în proporţie de 72,25 % dintre operatorii economici care comercializau produse alimentare; produsele nealimentare-în proporție de 66,09 % dintre operatorii economici care comercializau produse nealimentare; prestarea de servicii-în proporţie de 46,71 % dintre operatorii economici care prestau servicii.

C.J.P.C. Teleorman a aplicat 623 sancţiuni contravenţionale (reprezentând 66,49 % din numărul acţiunilor de control desfăşurate), din care 344 amenzi contravenţionale în valoare totală de 1.164.900 lei şi 279 avertismente şi a dispus următoarele măsuri: oprirea temporară de la comercializare pentru produse (alimentare şi nealimentare) în valoare totală de 311.660 lei, până la remedierea deficienţelor; oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din circuitul consumului uman a produselor alimentare în valoare totală de 26.130 lei.

Au fost prelevate 18 probe pentru analiză în laboratoare specializate sau acreditate și anume: 2 probe produse alimentare – produse lactate (unt, smântână); 16 probe produse nealimentare: produse textile, din care 8 probe s-au dovedit a fi neconforme.

CJPC Teleorman protejează consumatorii prin rezolvarea sesizărilor şi reclamaţiilor depuse de consumatori, de asociaţiile de consumatori sau redirecţionate de către alte instituţii, acestea reprezentând acţiuni-ţintă cu o eficienţă foarte ridicată, având în vedere faptul dovedit că majoritatea lor sunt întemeiate. Este motivul principal pentru care trebuie luate toate măsurile pentru promovarea iniţierii de sesizări şi reclamaţii şi pentru îmbunătăţirea sistemului de primire şi rezolvare a lor, numărul de sesizări şi reclamaţii fiind un indicator al: gradului de informare şi educaţie a consumatorilor, al capacităţii acestora de autoprotecţie individuală-consumatori conştienţi şi asociativă-consumatori activi; al calităţii şi eficienţei activităţilor de protecţie indirectă (informare consiliere, educare a consumatorilor şi sprijinirea asociaţiilor de consumatori) făcute de instituţiile componente ale sistemului instituţional; al funcţionării sistemului de protecţie a consumatorilor în globalitatea sa.

Soluţionarea petiţiilor consumatorilor reprezintă un obiectiv strategic al ANPC, în acest sens în primele 9 luni ale anului 2018 au fost înregistrate un număr de 288 petiţii, au fost soluţionate un număr de 294 petiţii (16 petiții soluționate provin din cele înregistrate în luna decembrie 2017 şi nesoluţionate în anul 2017), din care: 151 (reprezentând 51,36 % din numărul petiţiilor cercetate) s-au dovedit a fi întemeiate, 88 neîntemeiate (reprezentând 30,03 % din numărul petiţiilor cercetate), 37 au fost redirecţionate către alte instituţii, 12 clasate / retrase; 6 nesoluționabile.

A fost restituită suma de 44.720 lei, reprezentând contravaloarea produselor şi serviciilor reclamate .

Privind segmentele de piaţă reclamate, în primele 9 luni ale anului 2018, au fost înregistrate reclamaţii şi sesizări: 27 referitoare la produse alimentare (reprezentând 9,38 % din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate), fiind soluţionate 27 (reprezentând 100 %) din care s-au dovedit întemeiate 18 (reprezentând 66,67 %); 17 referitoare la produse nealimentare (reprezentând 5,90 % din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate), fiind soluţionate 16 (reprezentând 94,12%) din care s-au dovedit întemeiate 10 (reprezentând 62,50 %); 244 referitoare la prestarea de servicii (reprezentând 88,72 % din totalul reclamaţiilor şi sesizărilor înregistrate), fiind soluţionate 235 (reprezentând 96,31 %) din care s-au dovedit întemeiate 112 (reprezentând 47,66 %).

Extrem de importantă este politica de prevenire, ceea ce conduce la formarea şi informarea consumatorilor, supravegherea pe piaţă şi ameliorarea calităţii produselor, inclusiv tratarea plângerilor consumatorilor sau litigiile de consum.

Pentru a avea consumatori mai bine informaţi şi corect educaţi, CJPC Teleorman a încurajat dialogul permanent între instituţie, operatorii economici şi organizaţiile de consumatori; a organizat întâlniri între actorii pieţei din diverse domenii care are o relevanţă imediată cu consumatorii; a desfăşurat activităţi de educare, în special educarea micilor consumatori în unităţile de învăţământ; a facilitat dialogul dintre ONG-uri cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor şi alţi parteneri sociali; a elaborat puncte de vedere comune referitoare la politica din domeniul protecţiei consumatorilor şi transmiterea acestora autorităţilor cu atribuţii in acest domeniu, în vederea aplicării măsurilor ce se impun; a reprezentat intereselor consumatorilor şi a promovat un dialog constructiv cu autorităţile cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor.

Activitatea CJPC Teleorman nu s-a rezumat doar la acțiuni de control, o latură importantă a activităţii fiind şi activitatea de consiliere a agentilor economici.

În cadru organizat, la sediul CJPC Teleorman au fost consiliaţi, în primele 9 luni ale anului 2018, un număr de 115 operatori economici.

Cornelia RĂDULESCU