Clubul Sportiv Municipal Alexandria a scos la concurs posturile de consilier juridic, referent IM şi şofer

La începutul acestei veri, Consiliul Local al muncipiului Alexandria a hotărât înfiinţarea Seviciului Club Sportiv Municipal Alexandria, schema de personal cuprinzând nouă angajaţi. În aceste zile, conducerea Serviciului Club Sportiv Municipal Alexandria a scos la concurs patru posturi vacante şi anume : un post de consilier juridic, un post de referent în cadrul Compartimentului administrativ, un post de şofer şi un post de muncitor necalificat.

Dosarele de concurs se depun la Serviciul Club Sportiv Municipal Alexandria, termenul limită fiind data de 4 septembrie 2018.

Pentru posturile de consilier juridic, referent IM şi şofer concursul va avea loc în data de 12 septembrie 2018 – proba scrisă şi în data de 14 septembrie a.c. – proba interviu.

Concursul pentru postul de muncitor necalificat este programat pentru data de 12 septembrie 2018 – proba interviu.

Cei ce doresc să se înscrie la concurs pentru ocuparea unor astfel de posturi pot afla toate condiţiile de studii şi vechime pe care trebuie să le îndeplinească în vederea acceptării la concurs sunt afişate pe site-ul Primăriei Alexandria şi pe site-ul posturi gov.teleorman.

Relaţii suplimentare privind organizarea concursului, tematica ce trebuie parcursă şi condiţiile pe care candidaţii la aceste posturi trebuie să le îndeplinească se pot obţine totodată la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, precum şi la telefonul 0247 317732, interior 176.

George ZAVERA