CJTGNM: Activitatea în anul 2018

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat 1034 controale, dintre care 256 controale planificate la obiectivele economice cu impact semnificativ asupra mediului și 778 controale neplanificate.

Principalele neconformități constatate au fost: lipsa solicitării/obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului; nerespectarea prevederilor autorizației de mediu; neasigurarea colectării selective a deșeurilor generate; depozitări necontrolate de deșeuri; degradare suprafață teren agricol prin scurgeri accidentale de fluid poluant; deversare fluid de extracție în curs de apă; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate; netransmiterea datelor necesare întocmirii inventarului emisiilor aferent anului 2017; autoritățile administrației publice locale nu au acționat pentru refacerea și protecția mediului, permițand cetățenilor să depoziteze necontrolat deșeuri; nedepunerea la termen de către UAT-uri a declarațiilor către Administrația Fondului pentru Mediu; neinformarea trimestrială a publicului despre consecințele activității desfășurate asupra mediului.

Ca urmare a neconformităților constatate, au fost aplicate 109 sancțiuni contravenționale, din care 11 avertismente și 98 amenzi contravenționale, în valoare de 346.000 lei.

În exercitarea atribuțiilor privind protecția mediului, Garda Națională de Mediu cooperează cu autorități și instituții publice ale statului, ale administrației publice centrale și locale, cu reprezentanți ai societății civile, cu persoane juridice și fizice, în limitele prevederilor legale și își desfășoară activitatea în mod independent sau în colaborare cu acestea, în baza protocoalelor încheiate.

Se acordă o atenție deosebită verificării reclamațiilor și sesizărilor primite de la cetățeni. Astfel, în anul 2018 la sediul Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 109 reclamații , din care 47 au fost redirecționate către alte instituții.

Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, Garda Națională de Mediu, în parteneriat cu Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, a lansat proiectul „100 pentru 100”, care a avut ca obiectiv plantarea a cate 100 de arbori, ca număr simbolic, în fiecare județ. Acțiunile de plantare au implicat cele 43 de structuri teritoriale ale Gărzii Naționale de Mediu, cu participarea reprezentanților altor instituții publice, a societății civile și a voluntarilor. În județul Teleorman acțiunea a avut loc sambătă, 24 noiembrie 2018, cei 100 de stejari fiind plantați în U.A 19, U.P. IV Alexandria Nord.

Cornelia RĂDULESCU