CJPC Teleorman: Activități desfășurate

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a desfășurat 77 acțiuni de control și a cercetat un număr de 21 sesizări și reclamații.

Acțiunile de control s-au desfășurat în reședința de județ (16,88%), în alte orașe (29,87%) și în mediul rural (53,25%).

Din totalul produselor controlate, în valoare de 527.679 lei, au fost depistate cu abateri produse în valoare de 64.854 lei (reprezentând 12,29%), din care au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman produse în valoare de 382 lei și oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor constatate, produse în valoare de 64.472 lei.

Dintre acțiunile efectuate, în 62 de cazuri (80,52%) s-a constatat nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor, fiind aplicate 34 amenzi contravenționale, în cuantum de 150.000 lei și 28 avertismente.

Printr-o programare eficientă a acțiunilor de control și o alocare judicioasă a resursei umane în cadrul acțiunilor desfășurate, supravegherea pieței în această perioadă s-a efectuat cu un număr mediu de comisari redus de 1,76, număr total insuficient atribuțiilor care-i revin CJPC Teleorman.

Au fost înregistrate 21 petiții, fiind soluționate 21, din care 14 s-au dovedit a fi întemeiate, 4 neîntemeiate, 2 clasate și 1 redirecționată către alte instituții competente.

Urmare soluționării reclamațiilor consumatorilor a fost restituită acestora suma de 2952 lei reprezentând contravaloarea produselor/serviciilor reclamate.

Cornelia RĂDULESCU