CJPC Teleorman: Acțiuni de control

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Teleorman a desfășurat 90 acțiuni de control și a cercetat un număr de 25 sesizări și reclamații.

Acțiunile de control s-au desfășurat în reședința de județ (28,89%), în alte orașe (17,78%) și în mediul rural (53,33%).

Din totalul produselor controlate, în valoare de 495.141 lei, au fost depistate cu abateri produse în valoare de 31.911 lei (reprezentând 6,44%), din care au fost oprite definitiv de la comercializare și retrase din circuitul consumului uman, produse în valoare de 152 lei și oprite temporar de la comercializare până la remedierea deficiențelor constatate, produse în valoare de 31.759 lei.

Dintre acțiunile efectuate, în 74 de cazuri a fost constatată nerespectarea prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor, fiind aplicate 47 amenzi contravenționale, în cuantum de 185.000 lei și 27 avertismente.

Au fost înregistrate 37 petiții, fiind soluționate 25, din care 12 s-au dovedit a fi întemeiate, 8 neîntemeiate, 4 redirecționate către alte instituții competente și 2 clasate.

Ca urmare a soluționării reclamațiilor consumatorilor, a fost restituită acestora suma de 3.650 lei, reprezentând contravaloarea produselor și serviciilor reclamate.

Cornelia RĂDULESCU