Cine vrea să lucreze la Primăria comunei Mavrodin să se înscrie la concurs!

Primăria Comunei Mavrodin a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a patru funcţi publice de execuţie, vacante, şi anume:

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil;
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil;
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil;
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Stare Civilă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii referitoare la studii şi vechime în muncă :

  • inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
  • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Financiar Contabil: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile de licenţă – juridic sau economic; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an.
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Financiar Contabil: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
  • referent, clasa III, grad profesional superior – Compartimentul Stare Civilă: studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul va avea loc în data de 08 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă şi în data de 11 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Mavrodin, telefon 0766.078.118, e-mail primaria_mavrodin@yahoo.com <mailto:primaria_mavrodin@yahoo.com>.

George ZAVERA