Cine vrea să fie secretar al Primăriei Olteni, să se înscrie la concurs!

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Olteni, judeţul Teleorman. Concursul va avea loc în data de 10 decembrie 2018.

Candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative. Sunt necesare totodată studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul ANFP, din Bucureşti, termenul limită fiind data de 27 noiembrie 2018.

Persoanele care se înscriu la concurs trebuie să aibă o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă specialitate.

Concursul va avea loc în data de 10 decembrie 2018, ora 10:00 – proba scrisă, data şi ora interviului urmând să fie comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

George ZAVERA