Cine vrea să fie consilier la Prefectura Teleorman să se înscrie la concurs!

Instituţia Prefectului – Judeţul Teleorman a anunţat organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Resurse Umane, Informatică şi Administrativ – Compartimentul Financiar Contabilitate.

Candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) , cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a fi admişi la concurs candidaţii trebuie să fie absolvenţi de: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă economie; administrarea afacerilor; contabilitate; management; marketing; finanţe; cibernetică, statistică şi informatică economică; economie şi afaceri internaţionale. Candidaţii trebuie să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice scoasă la concurs de minimum 7 ani.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 31 octombrie 2018. Concursul va avea loc în data de 13 noiembrie 2018 – proba scrisă şi 15 noiembrie 2018 – proba interviu.

Relaţii suplimentare referitoare la acest concurs se pot obţine la sediul Prefecturii Teleorman, camera 128, telefon 0247/317.436.

George ZAVERA