Cine salvează raiul teilor din Alexandria?

În urmă cu 30-40 de ani, 50 de ani, primarii aflaţi vemelnic la conducerea Alexandriei au găsit de cuviinţă, în deplin respect faţă de localnici, ca între miile de arbori plantaţi în frumosul oraş teleormănean să se afle şi un număr cât mai mare de tei, arbori ale căror flori să înmiresmeze sufletul eternilor îndrăgostiţi de minunăţia naturii înconjurătoare. Deşi teii au rămas de la an la an tot mai puţini, la începutul lunilor de vară parfumul delicatelor flori aduce pentru alexăndreni “raiul pe pământ”, o superbă atmosferă în care sufletele oamenilor îşi găsesc liniştea şi răsfăţul. Aşa cum se întâmplă şi în acest început de vară, când bogăţia florilor dalbe încântă privirile iubitorilor alexăndreni de natură, şi sufletele cu un parfum special.
Din păcate, aşa cum s-a întâmplat şi în ceilalţi ani, indivizi fără căpătâi, fără dragoste de natură şi respect faţă de legile ţării, au început să vandalizeze arboriii, în acţiunea lor de a culege flori, pe care să le vândă la piaţă, rupând pur şi simplu crengile copacilor. Degeaba intervin localnicii, pentru că derbedeii îşi văd nestingheriţi de treabă, acţionând, cum se spune, în gaşcă. În plină zi, dar mai ales la orele serii, teii îndeosebi de pe străzile lăturalnice sunt luaţi cu asalt de către indivizi certaţi cu cele mai elementare norme de conduită morală şi socială, în urma lor teii arătând ca după potop. După cum spuneam, intervenţia alexăndrenilor este oarecum de prisos, întrucât indivizii nu au nici-un fel de scrupule, nici-un fel de teamă că ar putea plăti pentru neobrăzarea lor. În astfel de condiţii, ordinea pentru salvarea teilor de la distrugere nu poate fi asigurată decât de către conducerea municipalităţii, şi în primul rând de către de organele abilitate prin lege să facă acest lucru, aici referindu-ne la poliţia locală şi desigur la gardienii publici. Nu există nici-un impediment în faţa conducerii municipiului în a dispune poliţiei locale să dea asigurarea integrităţii teilor în sarcina patrulelor organizate pe timp de zi şi de noapte, cu aplicarea celor mai drastice amenzi pentru cei care, motivând că doar culeg flori de tei, vandalizează copacii. Înfloritul teilor durează o perioadă scurtă de timp, aşa că efortul poliţiştilor locali şi chiar al gardienilor publici nu va fi atât de mare încât să-i sustragă de la celelalte obligaţii privind asigurarea ordinii publice. Miile de alexăndreni solicită acest lucru, întru deplin respect faţă de natură şi de frumos, faţă de aspectul urbei în care trăiesc, faţă de cei care au avut inspiraţia de a planta arborii simbol al eternilor îndrăgostiţi.

George ZAVERA