Cinci primării din Teleorman primesc bani pentru decontarea lucrărilor de investiții

Cei mai mulți bani vor ajunge în conturile Primăriei Necșești – 3.050.156 de lei și Primăriei Gălăteni – 2.021.705 lei. În conturile Primăriei Măgura va ajunge suma de 1.242.587 de lei, la Primăria Brânceni – 966.484 de lei, iar la Primăria Ștorobăneasa suma de 607.719 lei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a virat, în urmă cu două zile, în conturile unor primării din întreaga țară suma de 285.278.666 lei, bani ce vor fi utilizați pentru decontarea lucrărilor efectuate de antreprenori în cadrul a 366 de obiective de investiții realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Astfel, pentru etapa I a fost plătită suma de 10.415.924,64 lei, pentru 13 obiective aflate în execuție, iar pentru etapa a II-a din cadrul PNDL va fi decontată suma de 274.862.742 lei, pentru 353 proiecte de investiții.

Din suma totală, 7.888.653 de lei vor intra în conturile a cinci unități administrativ teritoriale din județul Teleorman, pentru plata unor lucrări de investiții efectuate prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL). Vor primi bani : Pimăria Brânceni – 966.484 de lei, Primăria Gălăteni – 2.021.705 lei, Primăria Măgura – 1.242.587 de lei, Primăria Necșești – 3.050.156 de lei și Primăria Ștorobăneasa – 607.719 lei.

Programul Național de Dezvoltare Locală este cel mai important program multianual de finanțare cu fonduri de la bugetul de stat. Programul are ca obiectiv general echiparea unităților administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de comunicație, iar valorile alocărilor multianuale de la bugetul de stat sunt egale cu sumele înscrise în contractele de finanțare multianuale încheiate între minister și beneficiarii obiectivelor de investiții.

George ZAVERA