Cifra de şcolarizare pentru anul şcolar viitor, aprobată în şedinţă de Guvern

În şedinţa de Guvern de miercuri, 15 mai 2013, a fost aprobată Cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013-2014. Prin această Hotărâre, pentru anul şcolar viitor nu vor fi generate cheltuieli bugetare suplimentare şi nici creşteri numerice ale totalului normelor/posturilor didactice la nivel naţional.
În ceea ce priveşte numărul de locuri aprobat pentru învăţământul preşcolar, acesta ajunge la 665.000, iar pentru învăţământul primar, la 925.000.
Cifra de şcolarizare pentru învăţământul secundar a fost stabilită la 850.000 (învăţământ gimnazial) şi 232.000 (învăţământ liceal).
De asemenea, pentru învăţământul profesional au fost alocate 26.000 locuri, numărul de locuri stabilit pentru anul I în învăţământul postliceal este de 22.806, pentru învăţământul de artă şi sportiv au fost aprobate 91.500 locuri, iar pentru învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice, 28.250 locuri.
Prin această hotărâre, în învăţământul superior a fost aprobat numărul de granturi de studii pentru ciclul universitar de licenţă (anul I), de 62.400 de locuri, pentru ciclul universitar de masterat, 35.600, pentru rezidenţiat 4.000 de locuri şi alte 3.000 pentru doctorat.
Guvernul a hotărât să aloce locurile cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă, astfel: învăţământ preuniversitar – 1.800; învăţământ superior – 4.945 şi numărul total de luni-bursă – 500.
Miercuri s-a mai aprobat, în cadrul aceleiaşi hotărâri, şi numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul M.E.N. pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi a unor oferte unilaterale ale statului român, după cum urmează: învăţământ preuniversitar – 1.800 locuri; învăţământ superior – 4.550 locuri şi numărul total de luni-bursă – 1.700.

M. MEILĂ