CEZ își schimbă pogramul de funcționare

Începând cu 01 octombrie 2018, Centrele de Relații cu Clienții CEZ vor avea program unic de funcționare, în intervalul orar 08:30 – 16:30.

Acest program de lucru vine în întâmpinarea nevoilor clienților CEZ, fiind ajustat pe baza analizei fluxului de vizite pe intervale orare și a solicitărilor din partea clienților în Centrele de Relații cu Clienții.

În implementarea acestui interval orar au fost luate în calcul două avantaje principale pentru clienți: reducerea timpului de așteptare; procesarea mai rapidă a tuturor solicitărilor primite, datorită adaptării modului de împarțire a personalului în Centrul de Relații cu Clienții.

Centrele vor asigura, ca și până acum activitățile de informare, consultanță și bună relaționare cu toți clienții și potențialii clienți din raza de activitate a companiei. De negociere, încheiere, semnare, derulare, gestionare, reziliere a contractelor de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale la micii clienți (casnici și agenți economici mici) precum și completarea și actualizarea datelor variabile în timp, din contract, întocmirea anexelor și actelor adiționale la contractele cu micii clienți.

De informare a clienților cu privire la apariția unor reglementări noi ce privesc piața de energie electrică și sau a gazelor naturale și modificările survenite la actele normative în vigoare. De consiliere a potențialilor utilizatori în vederea racordării acestora la rețelele electrice de distribuție.

C.D.