Cercurile pedagogice, în atenţia cadrelor didactice

Pentru unii şcolari şi preşcolari ai căror învăţători sau educatori, au fost implicaţi în activităţile cercurilor pedagogice, scurta vacanţă de o saptămână s-a mai prelungit cu încă o zi, pentru că, începând de ieri, s-a dat startul desfăşurării cercurilor pedagogice susţinute de cadrele didactice pe semestrul I, an şcolar 2013-2014.
Aceste activităţi cu scop constructiv sunt organizate la nivelul întregului judeţ şi sunt susţinute de responsabilii de cerc pedagogic.
Referitor la modul de desfăşurare al activităţilor din cadrul unui cerc pedagogic, acestea cuprind în primă fază prezentarea unităţii de învăţământ susţinătoare a evenimentului, operaţiune efectuată de către directorul unităţii, activitate căreia i se alocă maxim 30 de minute. Aceasta fiind urmată de o altă activitatea demonstrativă interdisciplinară în cadrul căreia sunt prezentate exemple de bune practici în judeţul Teleorman. Tot aici au loc şi alte prezentări şi referate.
Activităţile desfăşurate în cadrul acestor cercuri pedagogice se finalizează de fiecare dată prin dezbateri, discuţii şi concluzii.
În cadrul cercurilor pedagogice susţinute de directorii unităţilor de învăţământ, se va discuta în mod special despre eficientizarea activităţii manageriale a unităţilor de învăţământ din judeţul Teleorman, prin prezentarea de documente de proiectare managerială de calitate, din perspectiva activităţilor cotidiene, până la proiectele de dezvoltare pe termen mediu, care vor fi finalizate printr-un schimb de bune practici.
La învăţământul primar, cercurile pedagogice se desfăşoară după un program complex, care cuprinde printre altele, lecţii demonstrative, prezentarea unor materiale pe suport video, referate, fotografii din activitatea anului şcolar precedent, comunicări ştiinţifice metode şi tehnici de învăţare centrate pe elev.
În schimb, în cazul cercurilor pedagogice din învăţământul preprimar, activităţile pun accent în special pe dezvoltarea socio-emoţională a copiilor preşcolari şi implicaţiile ei în îmbunătăţirea vieţii sociale şi profesionale a părinţilor şi a cadrelor didactice.
Aici participă atât cadre didactice din grădiniţele cu program normal, cât şi din cele cu program prelungit.

M.M.